Werkpakketten van het project

Projectbeheer

Als coördinerende partnerorganisatie neemt Blenders een leidende rol op zich in het beheer van het project, waarbij een holistische aanpak wordt gehanteerd die wordt ondersteund door een reeks principes en methodologieën. De managementstrategie onderstreept de toewijding van het partnerschap aan het succes en de effectiviteit van het Buddy Migrants project. We faciliteren coördinatie en informatiedeling gedurende de hele levenscyclus van het project door het identificeren van impactmaatregelen en potentiële uitdagingen, het integreren van de Theory of Change als intervisie-instrument en frequente monitoringrapporten en digitale bijeenkomsten.

Pedagogische toolkit en leerplan voor leerkrachten

Dit werkpakket is klaar om een aantal impactvolle resultaten op te leveren, ontworpen om leerkrachten te bekrachtigen en de kwaliteit van intercultureel en mondiaal burgerschapsonderwijs te verbeteren. De belangrijkste resultaten omvatten:

Een handboek voor leerkrachten, bestaande uit wetenschappelijke publicaties, officiële beleidsdocumenten, technische hulpmiddelen met betrekking tot onderwijs, beschikbare onderwijscursussen, onderwijspraktijken en documentatie van onderwijsprojecten en -initiatieven.
Deze elementen zullen op een samenhangende en geconsolideerde manier worden gepresenteerd. Thematische gebieden die aan bod komen zijn intercultureel onderwijs, mondiaal burgerschapsonderwijs, mensenrechtenonderwijs en onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

Een curriculum met vier integrale componenten. Een analyse van theoretische concepten en methodologieën voor intercultureel en mondiaal burgerschapsonderwijs, met speciale aandacht voor onderwijs in multiculturele en meertalige klaslokalen. Informatie over onderwerpen als migratie, sociale integratie, bescherming, discriminatie, ongelijkheid en gelijke kansen. Een leergang om de competenties van leerkrachten te vergroten. Op maat gemaakte activiteiten en hulpmiddelen voor leerkrachten, inclusief doelstellingen en stapsgewijze richtlijnen.
De eerste drie onderdelen zijn gemeenschappelijk voor alle projectlanden, maar de activiteiten zijn aangepast aan de onderwijssystemen, prioriteiten en partnercapaciteiten van elk land. Na de pilotfase wordt het curriculum afgerond, waarbij waardevolle feedback wordt geïntegreerd die wordt gegeven door betrokken leerkrachten die actief deelnemen aan de “co-creatie” van de inhoud.

Online educatief platform

Dit werkpakket moet uitmonden in de creatie van een uitgebreid online educatief platform dat ontworpen is om intercultureel en mondiaal burgerschapsonderwijs te verbeteren. Het platform bevat verschillende functionaliteiten om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van docenten, studenten en lokale netwerken. De kerncomponenten van het platform zijn:

De pedagogische toolkit en het curriculum voor docenten

Voorbeelden van activiteiten en hun resultaten afgeleid van het curriculum

Voorbeelden van acties afgeleid van lokale netwerken

Een interactief gemeenschapsgebied zoals een forum, chatroom enz.

Enkele extra functionaliteiten voor elke gebruiker

Beide versies van het online platform – desktop en mobiele applicatie – zullen vrij en openlijk toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde gebruikers, zodat brede beschikbaarheid en inclusiviteit gegarandeerd zijn.

Inclusieve lokale netwerken en lokale acties

De belangrijkste resultaten van dit werkpakket hebben betrekking op de oprichting van lokale netwerken van autochtone ouders uit de EU en ouders uit derde landen die regelmatig samenkomen, hun zorgen delen, van elkaar leren en vervolgens vriendschappelijke relaties opbouwen op basis van wederzijds respect voor de verschillende culturen.

Meer specifiek zullen de ouders uit de TCN-landen via de lokale netwerken waardevolle praktische informatie verzamelen bij ouders uit de EU over zaken die in hun dagelijks leven van belang zijn. Zelfs als autochtone ouders uit de EU op bepaalde gebieden geen
ervaring en kennis hebben op bepaalde gebieden, zoals verschillende juridische processen, kunnen ze TCN-ouders doorverwijzen naar anderen of kunnen ze hun netwerken en de projectpartners mobiliseren. Het idee achter het resultaat van de lokale netwerken is dat autochtone ouders uit de EU vertrouwd raken met de uitdagingen waarmee TCN-ouders worden geconfronteerd en die de volledige sociale inclusie van hun gezin in de weg staan.

Communicatie en verspreiding

De belangrijkste resultaten van dit werkpakket zijn de uitwerking van de verspreidingsstrategie van het project en de uitvoering van alle promotieactiviteiten zoals het lanceringsevenement (aan het begin) en het multiplicatorevenement (aan het einde) in de projectlanden.
Het actieve gebruik van de social media accounts en het dynamisch bijwerken van de website zal zorgen voor een kritische massa van regelmatige bezoekers en zal het project een grote zichtbaarheid geven.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. 2022-1-BE02-KA220-SCH-000086016

Copyright © 2023 Buddy Migrants. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive